Doradca Podatkowy

Doradca Podatkowy posiada szeroki zakres kompetencji, m.in. :

– świadczy usługi księgowe, w tym prowadzi ksiąg rachunkowych oraz KPiR,
– reprezentuje klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
– udziela porad oraz opinii z zakresu prawa podatkowego,
– sporządza zeznania i deklaracje podatkowych,
– planuje przepływy pieniężne pod kątem zobowiązań podatkowych.

Przewagą doradców podatkowych jest kompleksowa znajomość prawa podatkowego. Dzięki temu, identyfikują oni potencjalne zagrożenia już na etapie rozmów z klientem albo otrzymania dokumentacji, a nie dopiero w trakcie kontroli organu podatkowego.
Doradca podatkowy świadcząc kompleksowe usługi księgowe, jednocześnie doradza również w kwestiach podatkowych. Księgowy nie może świadczyć tego typu usługi, gdyż zabrania tego ustawa o doradztwie podatkowym. W rezultacie, księgowy nie może proponować korzystniejszego rozwiązania podatkowego swojemu klientowi.

Doradca Podatkowy to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że obowiązuje go tajemnica zawodowa. Wszelkie informacje mu przekazane są więc chronione, i to również po zakończeniu współpracy z klientem. Z tajemnicy zawodowej może zwolnić doradcę tylko sąd. Dodatkowo, tylko w sytuacji, w której ustalenie okoliczności w inny sposób, nie jest możliwe. Oznacza to, że klienci doradcy są w uprzywilejowanej sytuacji, w porównaniu z klientami zwykłego biura rachunkowego.

Doradca podatkowy ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia zawodowego. Zapewnia to dodatkową ochronę jego klientom.