Oferta

Obsługa księgowa:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • stały nadzór Doradcy podatkowego nad całością rozliczeń,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • rozliczenia z ZUS właściciela,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

 • stworzenie planu kont,
 • wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 • stały nadzór Doradcy podatkowego nad całością rozliczeń.

Doradztwo podatkowe:

W ramach usług doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • audyt podatkowy,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.

Obsługa płacowo-kadrowa:

W ramach obsługi płacowo-kadrowej świadczymy:

 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie korekt do ZUS,
 • przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie deklaracji: ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy,
 • przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • przygotowywanie deklaracji dla PFRON,
 • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS.

Usługi dla biznesu

 • Udostępniamy klientom program do wystawiania faktur (Comarch ERP XT Faktury),
 • Zapewniamy doradztwo i zdalne wsparcie informatyka w przypadku problemów z hardware/software.

Doradztwo i analizy biznesowe

Trafność podejmowanych decyzji biznesowych decyduje o sukcesie firmy. Przygotowywane i dostarczane przez nas analizy biznesowe zawierają zarówno rozwiązania krótko- jak i długoterminowe a celem nadrzędnym jest wsparcie właścicieli i menedżerów w realizacji odpowiedniej strategii rozwoju, budowania wartości firmy oraz procesów związanych z poprawą wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki dostarczanym przez nas rozwiązaniom przedsiębiorstwa mają szansę zwiększać swoją efektywność, przy optymalizacji kosztów i procesów biznesowych.